Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендіру

Әлеуметтік төлемдерді әкімшілендіру
  1. Ішкі төлемдерде көзделген әлеуметтік төлемдер туралы құжаттарды ресімдеу Тапсырыс берушінің нормативтік құжаттарымен (бала тууына/асырап алуына байланысты жүктілік және босану бойынша демалысқа ақы төлеу туралы және т. б.);
  2. Қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандыру шарттарын сүйемелдеу (сақтандырылған қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерінің деректерін жинау, шоғырландыру);
  3. Жаңа қызметкерлерді тіркеуге өтінімдер дайындау;
  4. Материалдық емес сыйақыны басқару (алғыс хаттарды, құттықтау хаттарын және т. б. дайындау; материалдық емес сыйақы бойынша бұйрықтарды дайындау; қызметкерлердің еңбек кітапшаларына марапаттау туралы жазбаларды енгізу, қызметкерлердің жеке істеріне марапаттау құжаттарының көшірмелерін енгізу және т. б.);
  5. Жұмыстан босатылған қызметкерлерді тіркеу, қызметкерлердің шетелге шығу үшін сақтандыру полистерін беруге өтінімдерін дайындау және жолдау және т. б.;
  6. Медициналық емдеу/хирургия шығындарын төлеу туралы актілерді ресімдеу және т. б.;
  7. Ішкі құжаттарға сәйкес қызметтік тұрғын үй беру немесе қызметкерлерге өтемақы төлеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.